Бърз кредит с месечни вноски

Бързите кредити на месечни вноски са добър вариант за хората, които получават месечни доходи, особено, когато това не се случва на точно определена дата. Ако например трудовото ви възнаграждение се забавя или пък работодателят ви плаща нерегулярно, то кредитът на равни вноски е решение за посрещане на финансовите нужди, докато вземете възнаграждението си. Този тип кредитен продукт всъщност е търсен и от търговци, които се нуждаят от налични оборотни средства през месеца.

Като цяло сумите, които се предлагат от различните фирми за бързи кредити, силно варират. Обикновено има минимален праг на кредита от 100 лв. Таванът може и да е доста висок, но без обезпечение най-често той достига до 5000 лв. Трябва да проверите обаче дали и при какви суми на кредита съответната фирма изисква поръчител или някакъв друг тип гаранция по кредита. Имайте предвид, че ако сте се ориентирали към някакъв много по-голям като размер кредит от над 10 000 лв., ще е необходимо да представите сериозно обезпечение, например недвижим имот. В този случай трябва да прецените доколко сумата на кредита кореспондира с размера на обезпечението. И, тъй като бързите кредити заради по-високия риск при отпускането им са с по-висока лихва, то, ако искате да изтеглите по-голям кредит, вероятно ще ви е по-изгодно това да стане от банка. Така или иначе лицензираните фирми за бързи кредити не отпускат твърде големи суми, защото това е свързано с по-дълъг срок на погасяване и съответно и опасността кредитната организация да не си върне парите. При всички случаи трябва добре да си направите сметката дали ще можете да посрещнете месечните вноски по погасяване на заема ви за по-дълъг срок, за да не изпаднете в затруднение и така да рискувате добрата си кредитна история. А последната е наистина много важна, защото това е основен аргумент, спрямо който кредитните организации решават дали да ви отпуснат кредит.

По отношение на погасяването на кредита можете да посочите при подписването на договора как предпочитате да го връщате – дали по банкова сметка или чрез каса на Изи пей. Някои фирми предлагат и възможността да го изплащате на седмични вноски, в брой чрез домашно посещение на кредитен консултант. Разбира се, домашното посещение ще оскъпи кредита, така че трябва предварително да се запознаете с условията. От друга страна пък, таксите за превод и обслужване на банките или Изи пей също трябва да бъдат взети предвид, за да направите най-печелившия за вас избор. В този смисъл е добре или сами да направите кратко проучване на предложенията на различните фирми, или пък да се доверите на онлайн кредитен консултант, чрез който кандидатствате едновременно пред повече кредитни организации.