Кредити при лоша кредитна история

Кредити при лоша кредитна история

Ако сте забавили вноска по погасяването на кредити към някоя кредитна организация или пък сте спрели да плащате, това се отразява във вашето кредитно досие в Централния кредитен регистър. Регистърът е създаден и се поддържа от Българската народна банка. В него е регистрирана задлъжнялостта на клиентите към банките, към други финансови и платежни институции, както и към организациите за електронни пари. Тези организации подават информация към Регистъра регулярно за състоянието на всички активни кредити.

Така, ако имате лоша кредитна история, шансовете за получаване на нов кредит от банка са никакви. В голяма степен това важи и за по-голямата част от фирмите за бързи кредити онлайн. Всъщност при преценката на заявлението ви за кредит първо се проверява вашето кредитно досие в ЦКР.

Ако имате намерение да кандидатствате за по-голям заем, то задължително трябва да поддържате отлично кредитно досие. Ако то не е такова, то трябва първо да го „изчистите”. Имате възможност в такъв случай или да внесете забавените вноски и да не закъснявате в бъдеще, или пък да предотвратите закъснение, като рефинансирате кредита. Опция е и да поискате среща с вашия кредитен консултант, с когото да обсъдите разсрочване на заема ви.

Някои от по-големите фирми за бързи кредити като minizaem предоставят заеми и на хора с негативна кредитна история. Трябва да знаете обаче, че непогасяването на вашите кредитни задължения автоматично ви поставя в графата на високорисковите кредити, което си има определена цена. Решението да ви се отпусне кредит ще е за сметка на вас – тоест можете да вземете по-нисък размер на кредита срещу по-висока лихва. Също така срокът за погасяване ще е много по-кратък от стандартния. Понякога в такава ситуация кредитът ви излиза твърде „скъп”, така че трябва да прецените доколко е прагматично от финансова гледна точка да го взимате.

За да увеличите шансовете си за кредитиране, вместо сами да проучвате коя фирма би ви кредитирала, най-практично е да се обърнете към кредитен консултант, който работи с повече банкови и небанкови кредитни организации. Така вашето заявление ще бъде изпратено наведнъж до повече компании и съответно ще получите не само по-бърз резултат, но и можете да сравнявате различни оферти, сред които да изберете най-благоприятната за вас. Такива консултанти можете да откриете чрез търсене в интернет, защото те работят предимно онлайн. Винаги има възможност и да си уговорите и лична среща с техен представител, за да можете по-обстойно да обсъдите вашата ситуация.

При всички случаи обаче трябва да предоставите пълната информация за вашите задължения. Няма смисъл да се опитвате да скривате факти, защото фирмите за кредитиране разполагат с достатъчно инструменти да установят фактологията.