За какво да внимавате, когато взимате бърз кредит

Финансовата криза подкопа доверието към банковата система, а тази тенденция не подмина и България. Потребителите станаха по-внимателни в опитите си да получат заем от институция и като цяло гледат да се целят в по-малки суми. В същото време бързите кредити добиват все по-положителна слава. Водещата услуга, която компаниите от този тип предлагат е заемът без излишна бюрокрация, което води до по-бързо одобрение и отпускане на съответната сума. Преди това обаче потенциалният потребител трябва да е информиран до край за минусите на заема. За да не прерасне вземането в бреме, е нужно клиентът да е готов винаги да си отваря очите на 4. В помощ на заинтересованите за бързи кредити запитахме асоциация „Активни потребители“ и представители на небанковия сектор у нас. Те допринесоха да маркираме най-важните съвети, за които потенциалните кредитополучатели трябва да следят непременно.

Първо – фирмата кредитор трябва да бъде избрана с повишено внимание. Твърдо трябва да се касае за лицензирана и утвърдена на пазара компания. Второ – преценете коректно големината на сумата. Заинтересуваните да претендират само за пари, които наистина са им във възможностите за изплащане обратно. Трето – сумата да не е под 400 лв., защото цифрите до тези рамки не са в обхвата на Закона за потребителския кредит и на практика са рискови. Четвърто – разпитайте детайлно за окончателния размер на средствата, които подлежат на връщане. Тази е сред водещите задачи на всеки потенциален клиент. Концентрацията му трябва да пада върху падежите за плащане, върху големината на вноските, както и какви са годишният процент на разходите (ГПР) и годишният лихвен процент (ГЛП). Пето – запознайте в подробности и с минусите при просрочване на задължението.

Никой не е автоматично предпазен от попадане в краткосрочни финансови трудности и да забави с няколко дни за плащането на задължението си. Затова всеки трябва първо да проучи какви са санкциите при такъв развой. Непознаването на ситуацията може да ни изпрати в трудно положение при случай на непредвидени негативни развои. Един от тях е вече споменатата финансова невъзможност, която води до закъснения с плащането. Не се спотайвайте от финансови дружества при забавяне на дългове. Това е гаф, който почти всеки закъсал прави. Факт е обаче, че компаниите винаги предпочитат своевременното плащане пред нахъсването на съдия-изпълнител. Затова при положение, че нямате възможност да изчистите навреме усвоената сума, най-добре потърсете веднага кредитора си.