Обзор на пазара на бързи кредити – анализи, тенденции, прогнози

През изминалата година 2018 г. се запази тенденцията за увеличаване ръста на отпуснатите бързи кредити, като за кредити, отпуснати със срок на изплащане над 12 месеца ръстът се е увеличил с 8-9%, а при кредитите до заплата този процент е 6-7%.
Подобряването на микроклимата в икономиката пък доведе до намаляване на безработицата и до ръст в заплатите, което от своя страна намали процентът на просрочените кредити, това заяви управителя на кредитна компания Мини Заем – Борислав Николчев.
Разбира се, и за клиентите, и за кредитните компании не липсваха неприятни моменти.
КЗП например засили натиска си върху кредитните компании за намаляване на разходите по кредитите, но това не доведе до желаните резултати, особено ще се отнася до най-големите компании предоставящи кредити у нас. Големите кредитни компании все още предпочитат да водят съдебни спорове с комисията, вместо да се съобразят с КЗП, което според г-н Николчев се дължи не толкова на нежеланието на компаниите да намаляват разходите, колкото до факта, че не могат да си позволят това намаление заради собствените си високи разходи за маркетинг, обезценки и овърхед.
Навлизането на нови играчи на пазара на бързите кредити също не даде желания резултат. Вместо засилената конкуренция да доведе до намаляване на разходите или по-добри условия по кредитите, клиентите останаха разочаровани, тъй като се оказа, че новите кредитни компании не предлагат по-добри условия от вече утвърдените кредитни компании.
Засилващата се конкуренция на пазара на бързи кредити само повиши разходите за маркетинг, което допълнително намали възможностите на компаниите да намалят разходите по кредитите.
Положителната новина беше, че почти всички кредитни компании вдигнаха максималната сума и срока на изплащане на кредитите, което е от полза на клиентите, които искат да се възползват от обединяването на няколко кредита.
Въпреки, че тази опция е полезна за някой от клиентите, от Мини Заем са на мнение, че рефинасирането на малки заеми трябва да става с кредит от банка, а не с по- голям бърз кредит, тъй като лихвите на този вид кредити са високи и месечната вноска няма как да е релевантна с дохода на потребителите. По-доброто решение за клиенти, които имат желание да обединят задълженията или които имат нужда от по-голяма сума е да се обърнат към банките, заяви Борислав Николчев.
Според световните анализатори, 2019 г. се очертава година, в която и клиентите, и кредитните компании ще трябва да затягат „коланите”. Светът е на прага на нова рецесия и България няма да бъде подмината. Това означава свиване на икономиката, замразяване на заплатите и увеличаване на безработицата. Всичко това ще доведе до увеличаване процента на непогасени и просрочени кредити.
Въпреки не толкова добрите прогнози, Борислав Николчев сподели, че от Мини Заем ще продължат да предлагат едни от най-ниските лихви и да подобряват условията по най-търсените кредити със срок на изплащане от 10 до 18 месеца.